Tävlingsvillkor

Nedan finner du allmänna tävlingsvillkor för Welcome Hotel i Barkarby AB, Notarievägen 5, 175 63 Järfälla, 556244-4355, (Welcome Hotel i Barkarby AB, Wärdshuset Lasse Maja kallas båda för Welcome Hotel nedan). Tävlingar som publiceras i Welcome Hotel eller tredje parts kanaler. Genom att delta i tävlingen godkänner du våra tävlingsvillkor. Dessa tävlingsvillkor gäller i den mån inget annat har angetts i ett särskilt Tävlingsinlägg (definierat nedan). Vid skiljaktigheter mellan ett Tävlingsinlägg och dessa tävlingsvillkor ska Tävlingsinlägget gälla framför tävlingsvillkoren.

Allmänna tävlingsvillkor

Särskilda villkor för tävlingen
Specifika villkor för respektive tävling och det pris du kan vinna anges i det tävlingsinlägg som publiceras av Welcome Hotel i relevant kanal, till exempel sociala medier, på welcomehotel.se eller i någon av våra andra digitala kanaler. Tävlingen pågår till och med det datum som anges i Tävlingsinlägget. Tävlingsbidrag som är Welcome Hotel tillhanda först efter tävlingens sluttid ingår inte i tävlingen. Welcome Hotel tar inte för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka möjligheten att medverka i tävlingen eller som kan påverka slutresultatet av tävlingen.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?
I samband med tävlande där du anger en e-postadress kan vi kommunicera med dig vi nyhetsbrev och liknande. Läs mer om hur vi hanterar era personuppgifter här.

Vem får delta i tävlingen?
Tävlingsdeltagare ska vara 18 år eller ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen samt vara bosatt i Sverige. Vinnaren kommer att bli kontaktad personligen via telefon eller e-post.

Har du några frågor om våra tävlingar?
Vid frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via info@welcomehotel.se

Hur utses vinnaren?
Vinnare utses, om annat ej anges av anställda på Welcome Hotel. Beslutet behöver ej motiveras och kan inte överklagas. Det är inte möjligt att byta ut vinsten. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten. Om Welcome Hotel, efter rimliga ansträngningar, inom två veckor efter tävlingens avslut, inte har fått tag på vinnaren via mail eller om vinnaren inte uppfyller kraven för att delta i tävlingen, äger Welcome Hotel   rätt att, om möjligt, utse en ny vinnare. Anställda vid Welcome Hotel får inte delta i tävlingen.

Welcome Hotel förbehåller sig rätten att utesluta bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande, om Welcome Hotel bedömer att den tävlande inte följer tävlingsreglerna eller om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande. Svensk rätt tillämpas på dessa tävlingsvillkor och eventuell rättslig tvist ska avgöras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Särskilt för tävlingar i sociala medier
Om tävlingar publiceras i sociala medier är denna inte på något sätt sponsrad, stödd eller administrerad av eller knuten till den valda sociala mediekanalen, till exempel Facebook eller Instagram. För att kunna delta i tävlingen måste du ha en öppen profil. Din sociala medieprofil måste också vara skapad i enlighet med respektive plattforms villkor. Exempelvis måste du ha en fullständig version av Instagram/Facebook.

NÅGOT FÖR ALLA!

SOMMARFEST

KAN NI INTE BESTÄMMA ER FÖR VAD NI VILL GÖRA PÅ SOMMARFESTEN?

iNGA PROBLEM!

HOS OSS KAN NI MIXA OCH KOMBINERA FRITT MELLAN BOULE, KARAOKE, SPA eller GRILLFESt.

Välj en plats. Anläggning med Spa är alltid uppslkattat