Julbordet på Wärdshuset Lasse Maja 2021

Julbordet serveras från torsdag 2:a december till den 23:e december. I år har vi rullande sittningar för att minska trängsel och köbildning.